Lệ phí trước bạ nhà đất là gì? Cách tính lệ phí trước bạ như thế nào?

Lệ phí trước bạ nhà đất là gì, được đóng như thế nào.  Bài viết này sẽ giúp các bạn tìm hiểu và bổ sung cho mình những kiến thức liên quan.

lệ phí trước bạ nhà đất là gì

Đất đai, nhà ở là một trong những loại tài sản mà pháp luật bắt buộc phải được đăng ký quyền sử dụng đất. Luật đất đai từ năm 2013 đã thi hành và đang có hiệu lực ghi nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất được coi là chứng thư pháp lý. Công dân có quyền sở hữu đất, nhà ở phải có trách nhiệm và nghĩa vụ phải đóng phí trước bạ nhà đất.

Khái niệm lệ phí trước bạ nhà đất là gì?

Lệ phí trước bạ nhà đất là khoản tiền mà tổ chức, cá nhân có tài sản thuộc đối tượng chịu phí trước bạ phải nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu đất, quyền sử dụng đất với cơ quan Nhà nước trước khi được đưa vào sử dụng, trừ những trường hợp được miễn. Điều này là cơ sở cho việc thực hiện quyền và trách nhiệm của người sử dụng đất mà còn giúp cơ quan nhà nước thuận lợi hơn trong việc quản lý.

Thủ tục khai, nộp thuế trước bạ nhà đất

lệ phí trước bạ nhà đất là gì

Bên mua cần chuẩn bị một bộ hồ sơ khai nộp lệ phí trước bạ, hồ sơ này được nộp cùng khi làm hồ sơ sang tên sổ đỏ (thủ tục đăng ký biến động đất đai và lệ phí được nộp theo thông báo của cơ quan thuế.

Hồ sơ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất:

  • Tờ khai nộp lệ phí trước bạ nhà đất được điền theo mẫu 01 (bản chính).
  • Bản sao hợp lệ các loại giấy tờ đính kèm chứng minh tài sản thuộc diện miễn phí trước bạ (nếu có).
  • Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng minh nhà, đất có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật quy định.
  • Bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển nhượng nhà đất.

Thủ tục thực hiện như sau:

  • Đối với hộ gia đình, cá nhân có thể nộp hồ sơ tại chi nhánh văn phòng đăng kí đất đai cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh).
  • Với tổ chức thì hồ sơ được nộp tại văn phòng đăng ký đất đai cấp tỉnh.

Công thức tính phí trước bạ nhà đất:

lệ phí trước bạ nhà đất là gì

Căn cứ vào Điều 5 Nghị định 140/2016/NĐ-CP, lệ phí trước bạ khi sang tên giấy chứng nhận được xác định theo công thức:

 Lệ phí trước bạ phải đóng = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ

Trong đó, giá tính lệ phí trước bạ nhà, đất được chia thành 2 trường hợp như sau:

Trường hợp 1:

Giá nhà, đất trong hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán có giá cao hơn với giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì thì lệ phí trước bạ nhà đất được tính theo công thức sau.

Lệ phí trước bạ nhà đất = 0,5% x Giá chuyển nhượng (tổng số tiền phải trả được ghi trong hợp đồng)

Trường hợp 2:

Giá mua bán nhà đất trong hợp đồng chuyển nhượng có giá bằng hoặc thấp hơn so với giá UBND cấp tỉnh ban hành.

  • Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sử dụng đất 

Lệ phí trước bạ phải đóng = 0,5% x Diện tích x Giá 01m2 tại bảng giá đất

  • Cách tính lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu nhà ở

Lệ phí trước bạ phải đóng = 0,5% x (Diện tích x Giá 01m2 x Tỷ lệ % chất lượng còn lại)

Trong đó: Giá tính lệ phí trước bạ đối với giá nhà là giá do UBND cấp tỉnh ban hành tại thời điểm kê khai để làm hồ sơ khai lệ phí trước bạ (giá 01m2 do UBND cấp tỉnh quy định). Tỷ lệ % chất lượng còn lại của nhà do UBND cấp tỉnh ban hành (được khấu trừ theo thời gian).

lệ phí trước bạ nhà đất là gì

Bên cạnh đó, có những trường hợp đặc biệt được miễn phí trước bạ đối với nhà đất nhận quyền thừa kế hoặc là quà tặng giữa: vợ với chồng; cha mẹ đẻ với con đẻ; cha mẹ nuôi với con nuôi;… được cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác gắn liền với đất.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký thông báo nộp lệ phí trước bạ của cơ quan thể thì phải nộp lệ phí trước bạ. Nếu quá 30 ngày cá nhân, hộ gia đình hoặc tổ chức không tiến hành nộp lệ phí trước bạ theo đúng quy định thì hồ sơ khai nộp lệ phí trước bạ sẽ bị hủy.

Trên đây là những thông tin liên quan mật thiết đến câu hỏi lệ phí trước bạ nhà đất là gì?. Hy vọng thông qua bài viết này người đọc có thêm những thông tin cần thiết về luật bất động sản và cách tính lệ phí trước bạ nhà đất.

Đăng ký nhận tư vấn
Tin tức liên quan